BLOG meble z drewna

Chorujące drzewa

MEBLE STEC | 2016-05-04 14:52:46

Chorujące drzewa

Drzewo, jak wszystkie żywe organizmy, narażone jest na wiele różnych chorób, oraz  problemów zdrowotnych, mających w mniejszym lub w większym stopniu wpływ, na ich dalszy rozwój. Niektóre choroby, potrafią doprowadzić do trwałego uszkodzenia drewna, co w praktyce wiąże się z obniżeniem jego wartości rynkowej, jako pełnowartościowego surowca.

 

Skąd wiadomo, które drzewo choruje?

Drewno jest zdrowe i użyteczne, jeżeli w jego przekroju poprzecznym widać regularne i  równomiernie ułożone przyrosty roczne. Po ścięciu, drewno poddawane jest szeregowi badań kontrolnych, mających na celu wykrycie jego ewentualnych defektów i anomalii, które uniemożliwiłby jego dalszą obróbkę.

 

Najczęściej spotykane defekty i choroby drewna

 

Mimośrodowość rdzenia lub słojów rocznych

•  Problem dotyczy 75% drzew występujących w strefie tropikalnej, i aż połowy lasów ze strefy umiarkowanej

•  Wada spowodowana jest przez skrajne warunki atmosferyczne, takie jak: silne wiatry lub

    intensywne napromieniowanie słoneczne z jednego kierunku

•  W reakcji na wyżej wymienione czynniki, drzewo rozrasta się w sposób nieregularny, co odbija się w przyrostach rocznych ( anomalia powoduje przyrosty o różnej szerokości)

•  W wypadku gdy anomalia nie jest zbyt widoczna, a pień nie uległ większemu zniekształceniu, defekt ten nie powoduje większych problemów w dalszej obróbce drewna.

 

Gnijący biel

•  Problem dotyczy drzew, wystawionych na długotrwałe działania niskich temperatur, kiedy to zahamowaniu ulega dostawa ligniny

•  Lignina to bezpostaciowy polimer, nadający drewnu sztywność, który (wraz z celulozą) tworzy ścianki komórek drzewa,

•  W wyniku braku wyżej wspomnianego polimeru, drzewo ulega procesowi gnicia

•  Próchniejące warstwy drewna można rozpoznać po bladym kolorze oraz po charakterystycznym odorze

•  Spróchniałe partie, pokrywające większe powierzchnie drzewa, całkowicie dyskwalifikują je w dalszych procesach obróbki

 

Nierównomierna szerokość słojów

•  Wada wynikająca z wielu powodów: nagłych zmian warunków atmosferycznych, takich jak: susza, nadmiar lub brak słońca. Wielokrotnego przesadzania drzew, oraz chorób powodowanych przez pasożyty

•  Defekt polegający na nierównomiernemu przyrostu  słojów, przy równoczesnym zachowaniu ich układu koncentrycznego

•  Bardzo nieregularny rysunek słojów, wiąże się z powstawaniem stref o obniżonej gęstości i wytrzymałości drewna 

 

Zgnilizna wewnętrzna

•  Choroba atakująca sam środek pnia, przyczyniająca się do jego wysychania

•  Zjawisko spowodowane jest przez grzyba, doprowadzającego do  całkowitego rozkładu twardzieli

•  Zainfekowane grzybem drzewo, traci swą wytrzymałość. Dzieję się tak ze względu na osłabienia powiązań pomiędzy włóknami promieniowymi i stycznymi

•  Zewnętrzne warstwy drewna mogą być użyteczne, dopóki rozłamy, które nie pojawią się wzdłuż promieni, nie obejmą całego pnia

 

 

 

Drzewo w starciu z innymi żywymi organizmami

 

            Drzewo, również jak i ludzie, paść może ofiarą inwazji pasożytów, niszczących go od środka. Organizmami przyczyniającymi się do powolnego rozkładu drzewa, są insekty oraz grzyby:

 

Drzewo zainfekowane przez owady

•  Wiele różnych owadów znosi jaja w drewnie, ponieważ stanowi ono doskonałe źródło pożywienia dla ich larw.

•  Najgroźniejszymi szkodnikami, przyczyniającymi się do zniszczenia drewna, są wszystkie  chrząszcze z rodziny drzewożernych, należą do nich min termity.

 

Atak grzybów

•  Grzyby rosną i rozmnażają się w specyficznych warunkach, do życia potrzebują odpowiedniej temperatury oraz wilgotności

•  Istnieją grzyby, które rozkładają drewno na czynniki proste, wskutek czego  traci ono swój kolor i masę

•  Trudnym do zwalczenia gatunkiem, są również grzyby, powodujące przebarwienia drewna. Najczęściej spotyka się siniznę, polegająca na powstawaniu ciemnych, smugowych plam, znacznie obniżających walory estetyczne zainfekowanego drewna

 

 


strona 1 z 1

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Tomasz Stec
MEBLE STEC
Białka 171, 34-220 Maków Podhalański

Tel./fax (33)8771-419, Tel.kom. 534-474-555
Sklep internetowy: www.meble-z-drewna.pl

Copyright blog.meble-z-drewna.pl